Sofistikerad teknik och användbarhet i en enda instrument gör Leonova Emerald till ett av de mest avancerade ATEX / IECEx-certifierade instrumenten på marknaden.

Tillståndskontroll i zonerna 0 - 1 - 2

Instrumentet är byggt för att tåla tuffa miljöförhållanden. Tunga industrier med krav på egensäker utrustning som exempelvis raffinaderier, gruvor eller olja- och gasindustri är krävande omgivningar. Leonova Emerald IS uppfyller de mest strikta ATEX/IECEx-kraven och kan därmed användas i zonerna 0 - 2.

Maximal flexibilitet med vibrationsanalys och SPM HD

Leonova Emerald IS erbjuder den starkaste kombinationen av tillgängliga mättekniker. Stötpulsmetoden SPM HD för tillståndskontroll av rullningslager (varvtalsområde 1 - 20 000 rpm) och sofistikerad vibrationsanalys med högeffektiv HD Order Tracking ger maximal flexibilitet för att upptäcka maskinfel.

Slitstark datalogger med skalbar funktionalitet

När omfattande mätronder och stora mängder mätdata måste hanteras på ett rationellt sätt är Leonova Emerald IS är ett perfekt val.

Baserat på ett skalbart system erbjuder Leonova kundanpassade lösningar där ytterligare funktionalitet kan läggas till efter behov. Läs mer om instrumentfunktioner, teknisk översikt, tillbehör, and moduler i menyn till vänster.