Intellinova Parallel EN Ex är ett avancerat onlinesystem, avsett för användning i potentiellt explosiva miljöer, för kontinuerlig övervakning av maskinkondition. Branscher som olja och gas, offshore, petrokemisk industri och sockerraffinaderier är exempel på industrier där Intellinova Parallel EN Ex är den ideala lösningen för tillståndskontroll.

Tillståndsövervakning i zonerna 0/20, 1/21, 2/22

Systemet är ATEX- och IECEx-certifierat för installation i gas- och dammexplosionsfarliga områden. Ex-interface måste användas för givare som är placerade i Ex-gaszoner 0, 1 eller 2, alternativt Ex-dammzoner 20, 21 eller 22. Skåpet är certifierat som Ex "restricting breathing" för användning i zon 2 och "dammskyddande kapsling" för användning i zon 22. 

Fokus på tillgänglighet och precision

Intellinova Parallel EN Ex övervakar kontinuerligt kritisk utrustning och upptäcker relevanta händelser utan dröjsmål. Sexton synkrona kanaler för vibrations- och/eller stötpulsmätning med DuoTech-accelerometern samt åtta RPM-kanaler kan nyttjas för konditionsmätning på maskiner med komplexa drifter, även under varierande driftförhållanden.

Systemet upptäcker och hanterar förändringar i process- och driftförhållanden, och ger en tillförlitlig bild av driftskonditionen på hela maskiner. Mätuppdrag kan konfigureras för mätning på individuella kanaler eller på flera systemenheter parallellt och synkront. Diagnostik- och analysmjukvaran Condmaster ger möjlighet till användardefinierade filterinställningar och livevisning av spektrum samt status för alla anslutna enheter.