Intellinova Compact Ex är ett högpresterande onlinesystem för säker fjärrövervakning av mätpunkter i explosionsfarlig miljö.

Tillståndsövervakning i zonerna 0/20, 1/21, 2/22

Avsedd för montering i Ex zon 2 (gas) eller Ex zon 22 (damm) är Intellinova Compact Ex systemet komplett med strömförsörjning, kabelgenomföringar och sensoringångar med Ex-interface för givare som är placerade i Ex zonerna 0, 1 eller 2 (gas) eller Ex zonerna 20, 21, 22 (damm). Branscher som olja och gas, offshore, petrokemisk industri och sockerraffinaderier är några exempel på industrier där Intellinova Compact Ex är den ideala lösningen för tillståndskontroll. Pumpar, fläktar, växellådor, och vinchar är typiska applikationer.

Maximal flexibilitet med vibrationsanalysis och SPM HD

Intellinova Compact Ex erbjuder den starkaste kombinationen av tillgängliga mättekniker. Vibrationsmätning (DC till 40 kHz) med HD Order Tracking och avancerad analys, samt stötpulsmetoden SPM HD för tillståndskontroll av rullningslager (varvtalsområde 0.1 - 20 000 rpm) ger maximal flexibilitet för att upptäcka maskinproblem.

Intelligent tillståndsövervakning

Systemet finns i fyra versioner, var och en med en fast kanalkonfiguration för både stötpuls- och vibrationsmätning. Alla versioner har flera varvtals- och analoga ingångar samt statusutgångar. Genom att utnyttja funktionaliteten i IntelliLogic-konceptet kan dessa hårdvaruegenskaper utnyttjas till fullo. Med möjligheten att utvärdera driftkonditionen med utgångspunkt från processdata tillsammans med mätdata är systemet mycket väl lämpat för övervakning av maskiner med komplexa driftprocesser.

Läs mer om funktionalitet samt hitta en teknisk översikt i menyn till vänster.