Tillgängliga givare och transmittrar för potentiellt explosiva miljöer är stötpulsgivare, vibrationsgivare och transmittrar.

DuoTech®-accelerometer

DuoTech®-accelerometern för potentiellt explosiv miljö är en givare som används för vibrationsmätning och/eller stötpulsmätning. Givaren ger flexibiliteten att välja den mätteknik som är optimal för en viss typ av problem eller applikation. DuoTech är en individuellt finkalibrerad piezo-elektrisk accelerometer som ger utmärkt prestanda hos ett brett urval av applikationer.

Givaren är invändigt isolerad i Faraday-sköld som ger maximalt skydd mot radiofrekvensstörningar och skillnader i jordpotential. Den är IEPE-kompatibel och ansluts till vanliga vibrationsingångar via partvinnad kabel och MIL-kontakt, vilket medför enkel integration med befintligt kablage. Detta gör DuoTech till ett utmärkt och kostnadseffektivt val för ersättning av befintliga givare. Den nominella känsligheten är 100 mV/g och mätområdet för stötpuls är –12 till 75 dB.

Hölje i rostfritt syrafast stål och hermetisk tillslutning gör givaren robust och lämplig även för tuffa industriella miljöer.

Ex-märkning
I M1 Ex ia T4 Ma
II 1G Ex ia IIC T4 Ga
II 1D Ex ia IIIC T135°C Da, Ta –40°C to +100°C

 

Stötpulsgivare

Givare i 44000-familjen för explosiv atmosfär är godkänd för användning i gruvor, explosiv gas- och dammatmosfär.

Givaren ansluts till ett lämpligt certifierat SPM-mätinstrument för lagertillståndsövervakning. Instrument utanför potentiellt explosiva områden måste anslutas via en lämplig och godkänd barriär.

Givaren måste vara försedd med antingen en passande kabelkontakt eller en skyddsplugg för att upprätthålla en kapslingsklass på minst IP54.

Ex-märkning
I M1 Ex ia I Ma
II 1G Ex ia IIC T4 Ga
II 1D Ex ia IIIC T 135C Da, Ta –40°C to 120°C

 

Vibrationsgivare

SOLID-givarna är individuellt finkalibrerade, piezo-elektriska accelerometrar av kompressionstyp. Förfinad elektronik och förbättrade omgivningsegenskaper ger hög prestanda inom flera applikationsområden.

SOLID-seriens givare och transmittrar är konstruerade för att stå emot tuffa förhållanden i industriella miljöer. Isolerade höljen i rostfritt syrafast stål och hermetisk tillslutning gör dem robusta och tåliga.

Ex-märkning
I M1/II 1G Ex ia I/IIC T4 Ma/Ga
II 1D Ex ia IIIC T 112°C Da IP 66/67

 

Transmittrar

SOLID transmittrar kan användas tillsammans med alla våra egensäkra instrument utom Leonova Diamond IS och Leonova Emerald IS. SOLID-seriens transmittrar ger en 4-20 mA utsignal proportionerlig till den vibrationshastighet de utsätts för, över sina respektive frekvensområden. SOLID-transmittrarna kan anslutas till vanliga processkontrollsystem som exempelvis PLC, DCS och SCADA. Transmittrarna nyttjar ström från vanliga 4-20 mA-kretsar. Ingen ytterligare strömtillförsel är nödvändig.

SOLID-seriens 4-20 mA transmittrar har en unik microprocessor som också lagrar kaliberingsdata. Mätområdet är 0-25 mm/s och frekvensområdet 2-1000 Hz.

Samtliga givare och transmittrar i SOLID-serien har toppanslutning för snabb och enkel installation. Vi erbjuder även en SOLID-givare med sidokontakt för montering i tuffa industriella miljöer, där fukt och vatten kan vara ett problem.

Ex-märkning
I M1/II 1G Ex ia I/IIB T4 Ma/Ga
II 1D Ex ia IIIC T97°C Da IP 66/67