Uppriktningsfel är den vanligaste orsaken till kraftiga vibrationer i maskiner och leder till högre energiförbrukning och skador på lager och kopplingar. Detta i sin tur ökar dina driftskostnader och minskar effektiviteten i dina maskiner med en negativ inverkan på lönsamheten som resultat. SPM erbjuder laseruppriktning och solida shims.