Att tidigt upptäcka fel på utrustning och utvärdera data för konditionsbaserat underhåll är vår kärnverksamhet. SPM täcker in alla möjligheter; från portabla mätinstrument och fast installerade varningssystem till stora onlinesystem som styrs av vår egen programvara.