Vi erbjuder nu exklusiva paketrabatter på de avancerade handinstrumenten Leonova Diamond och Leonova Emerald, som innehåller världens mest effektiva teknik för konditionsövervakning.

De fasta paketlösningarna gör det enkelt att förstå och jämföra erbjudanden, och i slutändan välja den perfekta lösningen för tillståndskontroll med ronderingsmätning. Paketlösningarna är praktiska och erbjuder en bra och kostnadseffektiv möjlighet att komma igång med ronderingsmätning, komplettera befintlig utrustning för tillståndskontroll med ytterligare högpresterande instrument, eller byta från instrument av andra fabrikat.

Vi erbjuder även en paketrabatt på det sofistikerade Leonova Diamond Aligner-systemet för snabb och pålitlig axeluppriktning, lämplig för de flesta maskinkombinationer med kopplade eller okopplade axlar.

Det är enkelt. Ta en närmare titt på de olika paketen till höger och välj det paket som passar dina behov!

För mer information, kontakta någon av oss på SPM Instrument AB.