Eftersom våra kunder är vår viktigaste tillgång är en kontinuerlig förbättring av vårt företags prestationer ett av målen på SPM. Vi är stolta över att kunna leverera produkter och tjänster i enlighet med den internationella kvalitetsstandarden ISO till våra kunder.

CertificateSPM Instrument AB fick sin ISO 9001-certifiering 1995 och vi arbetar kontinuerligt med att certifiera oss mot den senast gällande ISO standarden. ISO 9000 är den familj av standarder och riktlinjer som utgör världens mest utbredda kvalitetsstyrnings-system. Med hjälp av denna standard kan vilka kvalitetsfrågor som helst mätas, övervakas och styras.

För att bibehålla ISO-certifikatet måste vårt företag skötas i enlighet med ISO-standarderna och SPM måste ständigt förbättra sina kvalitetssystem. I slutänden gagnar detta våra kunder, vilket är hela avsikten med systemet – att fokusera på våra kunders behov och nöjdhet.