Photo of the rotary calciner

Roterugnar används för att förändra fysikaliska eller kemiska egenskaper hos olika fasta material, exempelvis mineraler, metaller och malm, genom upphettning till en hög temperatur. Foto: SPM Instrument  


I materialbearbetningsindustrin - som exempelvis cement- eller kraftmassatillverkning – är roterugnen en produktionskritisk maskin. Denna fallstudie handlar om resultaten av testmätningar online med HD-teknologierna och accelerometern DuoTech.

De första testmätningarna på den långsamtroterande ugnen (3.5 RPM) skedde under hösten 2013, då med hjälp av mätmetoden SPM HD. Efter att mätsystemet med framgång identifierat en lagerskada ersattes det tidigare vibrationsövervakningssystemet med en fast installation av Intellinova Compact från SPM.

Vid senare mätningar med den nya DuoTech-accelerometern och vibrationsteknologin HD ENV upptäcktes ytterligare lagerproblem, däribland en ytterringsskada med över tio månaders förvarningstid.

Läs hela fallstudien här.