Arlanda Express train

Arlanda Express. Foto: Arlanda Express/Stefan Andersson

A-Train bedriver tågtrafik under varumärket Arlanda Express på sträckan Arlanda flygplats och Stockholms Central. Företaget har nu efter lyckade testmätningar tagit beslut om att investera i det portabla mätinstrumentet Leonova Emerald för mätning av lagerkondition på tågets hjullager.

Testmätningarna med Leonova genomfördes i april 2016 under en provtur där tåget körde med en hastighet av ca 160 km/h och ett uppmätt varvtal på 900 RPM. Testinstallationen bestod av fyra DuoTech-accelerometrar samt en tachometer, och mätningarna genomfördes med mätmetoden SPM HD.

I mycket tydliga spektrum indikerade mätningarna en ytterringsskada på en av de fyra mätpunkterna. Vid uppföljande mätningar två veckor senare hade signalen på ytterringsfrekvensen stigit ytterligare. Hjulaxeln demonterades från tåget och skickades på renovering. Vid isärtagning i juni 2016 konstaterades en liten men skarp ytterringsskada, helt i överensstämmelse med testmätningarna.

SPM HD spectrum

Stötpulsmätningen från lagret visar en perfekt träff på ytterringens frekvens, med många harmonier. Detta tyder på en liten lagerskada, ännu i ett tidigt skede.

Outer ring damage

Ytterringsskadan.

Efter de framgångsrika testmätningarna och den därpå bekräftade lagerskadan har A-Train investerat i det portabla instrumentet Leonova Emerald med de patenterade teknologierna HD ENV och SPM HD, som trots svåra mätförhållanden ger tydliga och lättolkade mätresultat redan i ett tidigt skede. Därmed ges underhållsavdelningen optimala förutsättningar för planerade underhållsinsatser. Instrumentet är levererat och personalen har genomgått handhavandeutbildning.

Arlanda Express är det snabbaste transportalternativet mellan Stockholm och Arlanda. Tågen går sex gånger per timme under högtrafik och var femtonde minut under övrig tid. Restiden är maximalt tjugo minuter. Trafiken startade i november  1999 och år 2016 reste 3,6 miljoner passagerare med Arlanda Express. A-Train är också infrastrukturförvaltare av Arlandabanan som sedan invigningen gjort det möjligt för mer än 70 miljoner människor att resa snabbt, säkert och miljövänligt mellan Arlanda flygplats och Stockholm City.