Wind farm Slättens Vind

Slättens Vind förlänger sina avtal om SPMs konditionsövervakningstjänst SPM Servicenet med ytterligare 1 till 3 år för de intresseägda driftsbolagen Stenbrona Vindpark, Long Vindpark, Tumleberg Vind och Lumbers Vind med totalt tio vindkraftverk av fabrikaten Vestas och Kenersys.

Slättens Vind övervakar i dagsläget lagerkonditionen i sexton av sina vindturbiner med hjälp av det multifunktionella onlinesystemet Intellinova Compact och mätmetoden SPM HD. Inom ramen för konditionsövervakningstjänsten har hittills detekterats en rad lagerfel som möjliggjort stora kostnadsbesparingar. Ett exempel är den lagerskada på mellanaxeln i en växellåda som nyligen identifierades i en turbin av typen Vestas V90 i Stenbrona. Konditionsmätningarna visade en stigande trend och spektrumanalysen indikerade innerringsskada. Vindturbinen stoppades i väntan på inspektion och efter kontroll med inspektionskamera konstaterades sprickor i innerringen. Jämfört med skalningar - som normalt pågår under en längre tid - är förvarningstiden för sprickor i lager relativt kort, men tack vare att mätningar sker online med övervakning via SPM Servicenet kunde skadan upptäckas i tid och ett stort haveri med kostsamma följdskador undvikas.

Då föreningen var initiativtagare till installation av konditionsövervakning känns det extra bra när vi nu kan se nyttan och har kunnat undvika haveri”, säger Henrik Sjöberg på Slättens Vind.

Slättens Vind är en ekonomisk förening som äger och förvaltar vindkraftverk, vars produktion av miljövänlig och förnyelsebar energi ger avkastning till sina ca 760 medlemmar och andelsägare. Föreningen äger eller deläger idag tjugosex vindkraftverk, belägna på Västgötaslätten, Dalboslätten, i Värmland, i Dalarna och i Bohuslän.

Tomas Årman, försäljningschef Sverige, säger i en kommentar till förlängningen av avtalet: "Det är mycket roligt att vi får fortsatt förtroende från medlemmarna i Slättens Vind och dess olika driftsbolag att fortsätta övervaka den mekaniska konditionen för deras vindkraftverk. Vi tar detta som ett bevis på att vi kan erbjuda våra kunder en bra helhetslösning för ökad maskintillgänglighet."