Marine environment
SPM Instrument är nu en av ett litet fåtal utvalda specialister på tillståndskontroll som certifierats som "Approved Service Supplier" av DNV GL, det världsledande klassningssällskapet för fartyg och offshore och ett av de ledande certifieringsorganen.

Certificatet "Approved Service Supplier" (AoSS) gäller för SPM Instrument AB och dess holländska dotterbolag SPM Instrument BV / SPM Marine & Offshore BV, dedikerade till att tillgodose den globala marin- och offshoreindustrins behov inom tillståndskontroll. Certifieringen gäller för tillståndsövervakning och diagnostik av alla typer av maskiner ombord på fartyg och mobila offshoreenheter.

Drivfjädern för införandet av tillståndskontroll ombord är att det ger flexibilitet i inspektionscyklerna - något som har en direkt inverkan på lönsamheten. Många sjöfarts- och offshore-företag har AoSS-certifiering som ett krav i sökandet efter en pålitlig leverantör av produkter och tjänster för tillståndskontroll. Ett etablerat samarbete med en AoSS-certifierad leverantör kan avsevärt minska de krav på inspektioner av maskiner och utrustning som tillämpas av klassningssällskapen. Ett väl genomfört och konsekvent program för tillståndsbaserat underhåll gör det möjligt att med bibehållen säkerhet förlänga intervallet mellan översynerna och minimera antalet tillfällen då utrustningen måste öppnas för kontroll av driftskondition.

Tillgång till information som visar enskilda maskiners prestanda, historiska data och driftsäkerhet är fördelaktigt för både rederier och klassningssällskap. Bättre driftsäkerhet, förlängda serviceintervaller och högre tillgänglighet för hela fartygsflottan bidrar alla till att minska den totala ägandekostnaden.

"Vi har arbetat hårt för att uppfylla önskemålen om AOSS-certifiering från kunder som vill dra nytta av SPM’s teknologier och kompetens för att utföra tillståndsbaserat underhåll och maskindiagnostik i enlighet med klassningssällskapens krav. Certifikatet är ett bevis på vårt engagemang för att leverera kvalitetssäkrade produkter och tjänster med hög prestanda till våra kunder inom marin- och offshore", säger Stefan Lindberg, VD på SPM Instrument AB.

SPM Instrument tillhandahåller effektiva lösningar för tillståndskontroll för alla typer av roterande utrustning som vanligtvis finns ombord på borriggar, tunglyftskranar, rörläggningsfartyg, supply- och havsgående fartyg. I sortimentet ingår högpresterande portabla instrument och onlinesystem för stötpuls- och vibrationsmätning samt övervakning av smörjkondition. Utrustning finns även för användning i Ex-miljöer. SPM’s tjänsteportfölj täcker hela processen; från planering, nyckelfärdiga installationer och driftsättning till global service, support och utbildning. SPM’s lösningar för tillståndskontroll ger längsta möjliga förvarningstider, vilket ger både besättningsmedlemmar och klassningssällskap den information som behövs för att fatta välgrundade, säkra beslut om drift och underhåll.

SPM Instrument har mer än fyrtiofem års erfarenhet av tillståndsövervakning till sjöss. År 1965 anlitade den danska redaren AP Møller en uppfinnare för att hitta en metod att detektera defekta lastpumpar innan de havererade utan förvarning. Uppfinnaren, Eivind Søhoel, uppfann därmed Stötpulsmetoden (True SPM®, patenterad 1969) och alltsedan dess har SPM Instrument varit verksamt inom sjöfartsindustrin.

Certifikat, DNV GL Approved Service Supplier


För ytterligare information, kontakta
:

SPM Instrument
Telefon 0152-225 00 eller info@spminstrument.se

- - - - - - - - - -

Om SPM Instrument AB

Sedan starten 1970 har SPM legat i teknikutvecklingens framkant och kontinuerligt presenterat nya mätmetoder och instrument. Mätutrustning från SPM finns idag i industrier över hela världen.

SPM Instrument skapade den ursprungliga Stötpulsmetoden, True SPM®, för 45 år sedan. Metoden är allmänt accepterad som den bästa för konditionsmätning på maskiner med roterande delar. Modern teknik gjorde det möjligt att vidareutveckla True SPM® och därmed gjorde mätmetoden SPM HD® entré på marknaden år 2010. SPM har också utvecklat EVAM®, Evaluated Vibration Analysis Method, som möjliggör storskalig och kostnadseffektiv tillståndskontroll på industriella maskiner. 

SPM Instruments huvudkontor är beläget i Strängnäs, där också forskning och utveckling, huvuddelen av tillverkningen samt marknadssupport ligger. Strängnäs är också bas för den svenska försäljningsorganisationen. Koncernen SPM har ca 220 anställda, varav ca 80 i Strängnäs.