SPM i UochD

Sveriges största tidning inom drift och underhåll, U&D, publicerar i sitt senaste nummer en artikel av Tim Sundström som handlar om SPMs lösning för optimerad tillståndskontroll och driftsäkerhet på gruvspel.

Läs artikeln här.