Leonova IS

SPM Instrument, ledande leverantör av teknik och utrustning för tillståndskontroll, lanserar nu de IECEx och ATEX-certifierade portabla mätinstrumenten Leonova Diamond®IS och Leonova Emerald®IS. Instrumenten innebär nya sofistikerade möjligheter för tillståndskontroll i potentiellt explosiva miljöer, inklusive zonerna 0, 1 och 2.

SPM HD och vibrationsanalys på tre kanaler

Leonova Diamond IS och Leonova Emerald IS är de första portabla mätinstrumenten för EX-miljö som innehåller stötpulsmetoden SPM HD® för tillståndskontroll av rullningslager. Med kapacitet att mäta i varvtalsområdet 1-20 000 RPM överträffar metoden traditionell vibrationsmätning på många applikationer. SPM HD kan användas framgångsrikt på alla typer av maskiner med rullningslager och är ett perfekt komplement till vibrationsanalys.

Leonova Diamond IS är också det första ATEX/IECEx-certifierade instrumentet med tre sant parallella vibrationskanaler, som möjliggör avancerad vibrationsmätning (40 KHz, 25 600 linjer) och balansering. Båda instrumenten utnyttjar högeffektiv HD Order Tracking för stötpuls- och vibrationsmätning, som ger kristallklara mätresultat även på utrustning med variabelt varvtal.

Stefan Lindberg, VD på SPM Instrument AB: “Vi strävar ständigt efter att utveckla och leverera förstklassiga produkter för tillståndskontroll till världens industrier. Leonova Diamond IS och Leonova Emerald IS är ett resultat av denna strävan. Vår FoU-avdelning har konstruerat två instrument av absolut högsta klass som förbättrar möjligheterna för underhållspersonal att utföra avancerad tillståndskontroll i explosionsfarliga miljöer."