Nordic Brass Logo
Nordic Brass Gusum genomförde under sommaren 2013 den första etappen av en investering i utrustning för tillståndskontroll av hydraulstyrningen till mässingspressverket. I sommar inleds etapp 2.

Onlinesystemet Intellinova Compact med arton kanaler kommer att användas för att övervaka anläggningens mekaniska kondition, bl a lagerkondition, samt smörjtillstånd för pumpar och drivande motorer. Huvudpumparnas mätpunkter är kopplade mot varsin digital utgång som bryter och stänger ner pumpen vid larm.

Mats Sporre, avdelningschef, kommenterar: "Det var dags att ersätta vårt gamla övervakningssystem från SPM och vi valde då att investera i Intellinova Compact, som vi anser ger oss bra möjligheter till effektivare övervakning, ökad driftsäkerhet och bättre uppföljning. Utbildning ingår också i paketet, vilket är en förutsättning för att vi ska kunna dra full nytta av systemets funktioner. Våra operatörer kommer att kunna följa mätresultat och trender kontinuerligt via en skärm i kontrollrummet.

Nordic Brass Gusum har specialkompetens och lång erfarenhet av mässingsproduktion. Fabriken i Gusum har en tillverkning på ca 40 000 ton mässing per år i form av stänger, profiler, tackor och mutter. Merparten levereras till den nordiska marknaden.