SPM ServiceNet

Med vår konditionsövervakningstjänst erbjuder vi larmbevakning samt månadsrapporter med analys av dina mätresultat.

Via vår konditionsövervakningstjänst kan vi hjälpa till med övervakning av det mekaniska tillståndet på kritiska maskiner. I tjänsten ingår larmbevakning och månatliga analysrapporter av maskinernas kondition. I de fall där mätresultaten skickas till SPMs server ingår säker lagring av mätresultat med backup varje dygn. Enheterna kan anslutas till vår server med 3G-modem.

Läs mer om tjänsten här.