Hyr utrustning från SPM

Visste du att det finns möjlighet att hyra utrustning från oss för tillståndskontroll av dina maskiner?

Det finns många fördelar med att hyra utrustning, bland annat:

  • Kostnaden sprids ut under en längre period.
  • Hyran belastar drift-/underhållsbudget och behöver inte föregås av en investeringsbegäran.
  • Hela hyran är skattemässigt avdragsgill som en driftskostnad, inga avskrivningar behöver göras.
  • Efter hyrestidens slut kan man välja att antingen förlänga hyrestiden, lämna tillbaka utrustningen och uppgradera till den senaste tekniken/produkten vi utvecklat (vid hyrestidens slut) eller köpa loss utrustningen.
  • Genom att hyra utrustningen bibehåller företaget sin likviditet (betalningsförmåga på kort sikt). Detta är viktigt för att kunna expandera och kunna fatta snabba inköpsbeslut, men också för att klara oväntade utgifter.

SPM Instrument samarbetar sedan flera år tillbaka med ett finansinstitut som kan erbjuda en rad olika ekonomiska lösningar. Kontakta oss gärna för mer information!