Mine hoist

Boliden kombinerar SPM HD med vibrationsanalys online för att optimera driften på bergspelet i Renströmsgruvan.

Läs mer här.