Vibrationsteknik Skåne
SPM Instrument AB är stolta över att offentliggöra Vibrationsteknik Skåne som licensierad SPM partner.

Vibrationsteknik Skåne utför olika typer av mättjänster inom förebyggande underhåll, där tillståndskontroll med stötpuls- och vibrationsmätning utgör basen inom företaget. Man utför även fältbalansering och laseruppriktning för att kunna hjälpa kunder med analys av grundorsaker och lösningar till problemen.

Vibrationsteknik Skåne har investerat i det nya handinstrumentet Leonova Diamond® för tillståndskontroll, vibrationsanalys samt stötpulsmätning med den patenterade SPM HD® tekniken. Kenneth Mårtensson, ägare av Vibrationsteknik Skåne, motiverar valet att samarbeta med SPM: 

”Förutom uppbackningen av SPMs servicetekniker och försäljningsingenjörer är det främst den nya tekniken SPM HD som gjorde det självklart att välja Leonova Diamond.”

Läs mer om Vibrationsteknik Skåne här.