Smurfit Kappa Kraftliner PiteåFoto: Smurfit Kappa Kraftliner.

Smurfit Kappa Kraftliner har idag ett äldre onlinesystem för vibrationsanalys av ett annat fabrikat på pappersmaskinen PM1 och man väljer nu att uppgradera systemet till SPMs multifunktionella onlinesystem Intellinova med moduler för vibrationsanalys.

Sedan tidigare har man två mätenheter installerade, och i denna etapp installeras ytterligare fem med 32 kanaler per mätenhet. Det totala antalet kanaler för vibrationsmätning i SPMs system uppgår därmed till 224 stycken. I uppgraderingen återanvänds befintligt mätskåp, medan mätkort och diverse tillbehör demonteras och ersätts med en utbytesenhet av Intellinova som passar in i det befintliga skåpet. Då befintliga vibrationsgivare i maskinen ansluts till det nya systemet kan uppgraderingen utföras under drift. Mätsystemet installeras löpande med början våren 2013.

Kjell Lundberg, Chef Underhållsteknik, förklarar hur man resonerat kring utbytet och val av nytt mätsystem: "SPM:s mätsystem gör att vi avsevärt kan förbättra larmhanteringen i onlinesystemet och analysera mätningar på ett effektivt sätt. Det gör att vi ser möjligheter att minska rutinarbetet kring onlinesystemet, göra snabba och träffsäkra analyser samt ägna mer tid åt att hitta grundorsaker till problem."

Smurfit Kappa Kraftliner Piteå är Europas största kraftlinerbruk med årskapacitet 700 000 ton. Kraftliner är ett baspapper tillverkat av nyfiber som används för tillverkning av högklassig wellpapp. Produkterna har god tryckbarhet, god styrka i fuktiga miljöer och är kemiskt och biologiskt rena.

Läs mer om Smurfit Kappa Kraftliner här.