Lumber mill photograph
De första beställningarna av det nyligen lanserade mätinstrumentet Leonova Diamond® levererades till användarna under november. Den allra första beställningen i Sverige kom från Valåsen, som är Moelvens största sågverk och beläget i värmländska Karlskoga.

Valåsen producerar grovt och klent timmer av gran och furu till både stora och små kunder för en rad olika användningsområden. Sågverket arbetar sedan tidigare med stötpulsmätning och man har även utrustat vissa maskiner med givare för att kunna mäta lagerkondition utan att gå innanför maskinskydden eller äventyra säkerheten. Fram till idag har Valåsen använt instrumentet BearingChecker och nu har man valt att uppgradera sin tillståndskontroll med ett mer avancerat instrument, Leonova Diamond®.

Björ Hjalmarsson, underhållschef, kommenterar beslutet: ”Vi ansåg att vi behövde ett instrument som kan hantera både stötpuls och vibration samt vara användarvänligt för våra FU-tekniker. Med detta instrument har vi fått de möjligheter som krävs för att hitta de symptom som leder till driftstörningar i anläggningen. Vi vill själva kunna välja vad som bäst lämpar sig till en viss mätpunkt. Eftersom detta instrument kan hantera både stötpuls- och vibrationsteknik samt har avancerade analysmöjligheter, så tror vi att Leonova Diamond är mest lämpligt för oss.”

Läs mer om Valåsen här.