Swedish Maritime Day logotype
Swedish Maritime Day 2013 är en sammanslagning av de två etablerade konferenserna Stora Marindagen och Kustkonferensen. Arrange-manget går av stapeln den 9 april 2013 på Lindholmens Science Park i Göteborg. Perspektivet har breddats; Swedish Maritime Day innehåller teman som sträcker sig från sjöfart till maritim besöksnäring och havs-miljö.

SPM deltar både som utställare och föredragshållare på temat nyttan och lönsamheten med tillståndskontroll (CBM). Martina Gallus, Ship Superintendent, från kryssningsrederiet Costa Cruises Italy kommer att hålla ett föredrag om deras erfarenheter av införande och användning av tillståndskontroll från SPM på fartyget Costa Pacifica. Varmt välkomna att lyssna på föredraget ‘CBM with Condition Monitoring Systems on Modern Cruise ships give higher reliability and better economy – Experiences and Case Stories with Economical justifications from Costa Pacifica’ kl 16.20-16.40.

Swedish Maritime Day blir en dag för både överblick och fördjupning inom havsmiljö och maritima branscher med stor betydelse för Sveriges framtid. EU:s integrerade maritima politik och den årligen återkommande European Maritime Day är inspirationskällor för Swedish Maritime Day (SMD), som är en gemensam träffpunkt för maritima verksamheter inom näringsliv, forskning och utbildning, intresse-organisationer samt offentlig förvaltning.

Mer information och komplett program om Swedish Maritime Day finner du på konferensens hemsida.

Väl mött i Göteborg!