Maintworld magazine article

I det nyligen utkomna numret av tidningen Maintworld publiceras en artikel om SPM HD och hur mätmetoden är kapabel att detektera skalningar i lager i ett mycket tidigt skede även vid mycket låga varvtal.

Läs artikeln ‘Condition monitoring redefined – The low rpm challenge’ online här (sidan 48 (engelsk text)).

Ladda ner som pdf här.