Mobius Institute logotype
Från och med augusti 2013 kommer SPM Academy även att erbjuda kunder utbildning i vibrationsanalys enligt ISO med utbildningsmaterial från MobiusInstitute.com.

Den första kursen Cat I (nivå 1) kommer att hållas vecka 35, 27-30 augusti (4 dagar). Kursen vänder sig till personal som arbetar med tillståndskontroll och ger en mycket bra förståelse och kunskap om nyttan med vibrationsmätning. Utbildningen behandlar bl a olika underhållsstrategier, tillståndskontrollens betydelse, vibrationers grunder och uppkomst, datainsamling, signalbehandling, vibrationsanalys och larmsättning. Utbildningen avslutas med ett skriftligt prov (valfritt) för certifiering från Mobius.

Läs mer om utbildningen här.

För anmälan till kursen kontakta oss på telefon 0152-22500 eller via epost info@spminstrument.se.