Marine Maintenance Technology Magazine article

Mätmetoden SPM HD tilldrar sig stort intresse i en mängd olika branscher. Tidningen Marine Maintenance Technology Magazine presenterar i sitt senaste nummer '2013 Showcase’ en översikt av metoden och dess förtjänster för upptäckt av skalning i rullningslager i ett mycket tidigt skede.

Läs artikeln  ‘Fast learners ’online här (sid 80-81, engelsk text).

Ladda ner som pdf här.