SPM Academy logo

Nu finns kursdatum för 2014 för kurserna i tillståndskontroll tillgängliga på hemsidan. Det kommer att ges fyra tillfällen för både Grundkurs och Påbyggnadskurs. Du lär dig grunderna eller får fördjupade kunskaper om våra mätmetoder, instrument och system.

Läs mer om kurser i Vibrationsanalys enligt ISO-standard samt övriga kurser här.

Kurserna hålls i egna, trivsamma och moderna lokaler i Strängnäs.
Vi ser fram emot din kursanmälan!