Bild på Stora Enso Skoghalls Bruk

Bildkälla: Stora Enso

Kartongbruket Stora Enso Skoghall har gett SPM uppdraget att uppgradera nuvarande onlinesystem på valda delar av KM7 till det multifunktionella onlinesystemet Intellinova.

Nuvarande onlinesystem, under produktnamn BMS och VCM, installerades för första gången 1993. Det nya onlinesystemet Intellinova kommer att hantera både SPM HD (den senaste patentsökta mätmetoden, en vidareutveckling av den ursprungliga stötpulsmetoden) och vibrationsanalys för maximal förvarningstid om nedsatt drifts-kondition. Installation sker under höststoppet v44, 2012. I samband med upp-graderingen kommer även givarkablar och kabelvägar att förbättras för ökad drift-säkerhet.

Jonas Johansson, automationsingenjör på Skoghall, kommenterar: ”Uppgraderingen görs för att säkerställa riktiga förutsättningar för ett långsiktigt och effektivt förebyg-gande underhåll. Då vårt befintliga onlinesystem var i slutet av sin tekniska livscykel samt att utbyten av givarkablar var nödvändiga p g a den tuffa omgivningsmiljön var det rätt tillfälle att samordna dessa projekt för att få till en kostnadseffektiv lösning.”

På Skoghall tillverkas kartongprodukter främst för livsmedelsförpackningar. Kartong-produktionen sker på två stora kartongmaskiner; KM7 med en kapacitet på 300 000 ton per år, och KM8, som med sin årskapacitet på 425 000 ton kartong är en av världens största kartongmaskiner.