Banner för Kexfabriken
”Kexfabriken” är ett samarbete mellan Svenska mässan, Underhålls-företagen och Göteborgs Tekniska College. Samarbetet initierades våren 2009 av Svenska mässan med bakgrunden att skapa något nytt som kunde visas upp på underhållsmässan 2010. Resultatet av sam-arbetet blev Kexfabriken, ett projekt där målet är att skapa en produk-tionsanläggning där olika aspekter av underhåll kan demonstreras.

SPM deltar på Kexfabriken med vår onlinelösning Intellinova Compact och lager-övervakning med SPM HD för enkel och tillförlitlig tillståndskontroll för ett planerat underhåll. Besök gärna Kexfabriken i monter C00:71/C03:42 och se den automat-iserade transporteringsprocessen!

Här kan du läsa mer om Kexfabriken.