Picture of SPM representatives and production prize

Foto: Underhållsföretagen

 

SPM Instrument är stolta över att meddela att vi tilldelats utmärkelsen Stora Produktivitetspriset 2012.

Underhållsföretagen, en branschorganisation för svenska underhållsleverantörer, har delat ut Stora Produktivitetspriset sedan 1990 i samband med
 de återkommande Underhållsmässorna i Göteborg. Priset är ett svenskt leverantörspris avsett att uppmärksamma gjorda underhållsinsatser som resulterat i ökad lönsamhet hos köparna. Utmärkelsen syftar till att stimulera både leverantörer och underhållsköpare att konkretisera nyttan av underhåll i ekonomiska termer, att sprida kunskap om lönsamt underhåll samt att stimulera leverantörernas och branschens utveckling.

SPM deltog med tävlingsbidraget SPM HD®, den nya och patenterade mätmetoden för stötpulsmätning på roterande maskiner. Metoden, som lanserades under 2011, har tilldragit sig stort intresse inom industrin i stora delar av världen, framför allt för dess förmåga att leverera tillförlitlig information om maskinkondition på långsamtroterande utrustning.

Vinnaren av priset tillkännagavs på en branschmiddag i samband med Underhållsmässan 2012. SPM tilldelades utmärkelsen med följande motivering: ”Produkten SPM HD® är resultatet av en långsiktig produktutveckling med hög innovationsnivå, som på ett effektivt sätt förbättrar driftsäkerhetsarbetet i ett viktigt tillämpningsområde inom industriellt underhåll.”