Intellinova logotype

SPM presenterar med stolthet en ny medlem i familjen Intellinova Compact för tillståndskontroll online.

Intellinova Compact är en serie små och avancerade mätenheter för onlineöver-vakning av maskinkondition. Den nya mätenheten, konstruerad för enbart vibrations-mätning, har åtta kanaler och innehåller den senaste och mest avancerade tek-nologin för vibrationsmätning från SPM. Mätenheten har också tre kanaler för analog mätning och tre digitala utgångar för anslutning till PLC eller via externa relän. Upp till tre varvtalsgivare kan anslutas till mätenheten.

Den nya vibrationsmätenheten kan också användas tillsammans med säkerhets-barriärer och ATEX/IECEX-godkända vibrationsgivare i SOLID-serien. Mätenheten finns också i en version för anslutning via 3G.

I samband med introduktionen av den nya Intellinova Compact-varianten släpps också en helt ny utgåva av mjukvaran Condmaster®Nova. Condmaster Compact Edition är en optimerad version av mjukvaran, som innehåller den basfunktionalitet som behövs för applikationer som övervakas med hjälp av Intellinova Compact och som ger optimal kostnad per mätpunkt.

Läs mer om Intellinova här.