Appen för Measuring Point Imaging i Condmaster finns nu för gratis nedladdning på Google Play och App Store/ITunes.

 

 

 

Appen Measuring Point Imaging gör det möjligt för användare att koppla bilder till mätpunkter i Condmaster® Ruby. Bilderna kan sedan visas i olika delar av Condmaster, exempelvis i larmlistan, Grafisk Utvärdering, Spektrum och Colored Spectrum Overview. Bilderna visas också i de portabla mätinstrumenten Leonova Diamond® och Leonova Emerald®, så att du enkelt kan kontrollera att rätt bild knutits till varje mätpunkt.