Bild på skadat lager från Österbergs Industrihandel

Lagerskada, kompressor

En fullskalig övervakningsutrustning för tillståndskontroll kan vara en stor investering, men även en relativt liten investering i mindre avancerad utrustning ger utdelning i form av besparingar.

Ett bra exempel på detta är ett lyckat lagerbyte som genomförts av Österbergs Industrihandel i Karlstad på en kompressor. Mätning utfördes med det portabla mätinstrumentet BearingChecker med hjälp av en SPM snabbkopplingsgivare som anslutits på en SPM-nippel monterad i lagerhuset. BearingChecker visade ett högt dBm (maxvärde, högsta stöt under mätningen) och ett rött konditionsutvärderingsresultat på instrumentets display. Thomas Andersson som utförde mätningen kommenterar: "Instrumentet är enkelt att hantera och ger snabbt ett utvärderat mätresultat som ger en indikation på lagrets eller maskinens driftskondition. Tack vare att lagret kunde bytas planerat istället för att gå till haveri har vår kund sparat minst 50 000 kr."

Österbergs industrihandel grundades 1905 i Karlstad och levererar samt hyr ut produkter till verkstads-, process- och byggindustrin. I den egna verkstaden utförs också service och reparationer.

Läs mer om BearingChecker här.