Landkrona power and heating plant

Landskrona Kraft AB bygger ett nytt kraftvärmeverk och väljer att övervaka maskinernas driftskondition online med Intellinova Compact.

Landskrona Energi förser en stor del av stadsbebyggelsen i Landskrona med fjärrvärme. För att förnya och utöka befintlig baskapacitet byggs nu ett kraftvärme-verk, en investering som beräknas uppgå till totalt 550 miljoner. Pannan i det nya kraftvärmeverket, som ska eldas med papper, trä, plast och flis, kommer att producera 23 MW värme och rökgaskondensorn ger ytterligare 4,5 MW värme. Därutöver kommer 7 MW el att produceras.

I samband med uppförandet av kraftvärmeverket kommer sex enheter av online-systemet Intellinova Compact att installeras. Samtliga modeller av systemet kommer att användas i anläggningen. Detta ger ett mycket effektivt utnyttjande av enheternas kanaler och gör det möjligt att använda korta givarkablar. Mätmetoden SPM HD®  kombineras med vibrationsanalys för att kontrollera maskin- och lagerkonditionen för fjärrvärmepumpar, matarvattenpumpar, primär- och sekundärluftsfläkt samt rökgas-fläkt, totalt nio pumpar och tre fläktar.

Upphandlingen har bedrivits av Reng Consulting AB på uppdrag av Landskrona Kraft. Fredrik Rosengren, underhållschef på Landskrona Kraft, kommenterar valet av onlinesystemet Intellinova Compact: ”Vi valde SPM på grund av att de tekniska lösningarna använder beprövad teknik som känns robust. SPM har också en bra service- och supportorganisation och är välkända i branschen. Dessutom kunde SPM erbjuda fler funktioner i förhållande till investering än konkurrenterna.”

Det nya kraftvärmeverket beräknas stå klart under 2012.

Här kan du läsa mer om Intellinova Compact.