Bild på Domsjö FabrikerBildkälla: Domsjö Fabriker

Domsjö Fabriker befinner sig sedan några år i en fas av snabb utveckling, driven av världens ökade behov av hållbara produkter.

Huvudprodukten är specialcellulosa vilken används till textilmaterialet viskos som är ett miljömässigt alternativ till bomull och syntetiska fibrer. För att möta det ökade behovet av viskos i världen investeras nu för en höjd produktionskapacitet men även för produktutveckling och innovationskraft. I bioraffinaderiet Domsjö Fabriker förädlas den förnybara virkesråvaran till produkter med stark miljöprofil.

Under hösten kommer SPM Instrument att fortsätta utbyggnaden av det multifunktionella onlinesystemet Intellinova i kombination med den vidareutvecklade stötpulsmetoden SPM HD för att minimera driftstörningar och öka tillgängligheten på brukets tre torkmaskiner.

Jan Crone, Underhållsansvarig på Domsjö Fabriker kommenterar utbyggnaden: "Vi bygger ut vårt SPM HD onlinesystem under årets höststopp då vi framgångsrikt använt mätmetoden i en mindre omfattning sedan höststoppet 2011".

Omsättningen uppgår till cirka 2,5 miljarder kronor och företaget sysselsätter cirka 380 personer vid produktionsenheten i Domsjö samt 25 personer i de två dotterbolagen i Baltikum. Sedan april 2011 ingår Domsjö Fabriker i den indiska företagsgruppen AdityaBirla Group.