Boliden

Anrikningsverket i Garpenberg Bildkälla: Boliden

Boliden har under 2012 genomfört ett test av flera olika leverantörer av system för tillståndskontroll. Testet gjordes i Garpenberg där man använde en autogen kvarn som testobjekt. Under en testperiod på ca 8 månader mättes kondition på motor, växellåda samt kuggdrev till kvarnen.

Under testet har Boliden kunna testa såväl systemens funktioner som serviceorganisationen från leverantörerna. Efter en utvärdering av samtliga slutrapporter har Bolidens projektgrupp beslutat att SPM Instrument AB har levererat det bästa resultatet.

Projektledaren Anders Stenberg säger: ”Projektgruppen var enig om att SPM’s system har visat mycket tydliga mätresultat där alla intressanta signaler från maskinerna varit med och man har visat ett stort engagemang för uppgiften". Systemet Intellinova kombinerar stötpulstekniken SPM HD och vibrationsmätning i samma mätenhet vilket ger en möjlighet att välja rätt teknik för olika mätpunkter.

Detta innebär framtida leveranser av både onlinesystem samt handinstrument för flertalet av Bolidens anläggningar. Just i Garpenberg står man inför ett stort projekt med nytt anrikningsverk där alla maskiner som klassas som kritiska för produktionen kommer att utrustas med onlinesystem. Investeringen för nya anläggningen uppgår till 3,9 miljarder kronor och kommer att öka malmproduktionen i Garpenberg från dagens 1,4 till 2,5 miljoner ton malm per år. Den nya anläggningen beräknas vara i drift första kvartalet 2014.

SPM ser fram emot ett fördjupat samarbete med Boliden och är mycket stolta över att vara Bolidens förstahandsval för tillståndskontroll.