Picture of the pdf-article


I marsnumret av tidningen Maintenance Technology finns en artikel om hur Savage, leverantör av energitjänster, implementerar SPM HD® på koltransportband i Texas, USA.

Artikeln, med rubriken ”Bearing monitoring keeps coal safely on the move”, fokuserar på säkerhetsaspekter i samband med transport av PRB-kol och hur tillståndskontroll online med SPM HD® bidrar till säker och problemfri leverans av kol till kunden Xcel Energys kraftstation Harrington station.

Läs och ladda ner artikeln här (engelsk text).