Bild på Strängnäs Energis kraftvärmeverk

SPM bjuder in till kraftvärmemöte hos Strängnäs Energi (SEVAB). Ta chansen att besöka Strängnäs Energi tillsammans med oss!

Kraftvärmeverket, som invigdes i maj 2009, eldas huvudsakligen med returträ och levererar ca 15% av kommunens behov av el samt merparten av värmen till fjärrvärmenätet i Strängnäs. I kraftvärmeverket produceras även ånga som de närliggande industrierna kan dra nytta av.

SPM har installerat onlinesystemet Intellinova för konditionsmätning på kraftvärmeverkets turbin och generator. Dessutom övervakas också fjärrvärmepumpar, matarvattenpump, tilluftsfläkt och rökgasfläkt via onlinesystemet.

Övervakningssystemet till turbinen använder en signal från befintliga givare på turbin samt generator. Med Intellinova kan vibrationer på turbinens glidlager analyseras med s k orbit-analys, som kan indikera skrap, obalans, uppriktningsfel och ’oil whip’ på glidlagrade maskiner.

Under dagen får vi en presentation av SPMs lösning för tillståndskontroll av anläggningen.

28 februari

Varje deltagare väljer själv hur och när man tar sig till Strängnäs. För övernattning rekommenderar vi Hotell Rogge, centralt beläget i Strängnäs.

1 mars

  • 9.00 Samling på SPM Instrument. Kort genomgång av vad vi ska titta på under dagen innan biltransport till Strängnäs Energi.
  • 9.45 Studiebesök hos Strängnäs Energi, utrustat med Intellinova online övervakningssystem.
  • 12.00 Lunch
  • 13.30 Presentation och diskussion om SPMs lösning för turbinövervakning.
  • 14.30 Kaffe
  • 14.45 Rundvandring på SPM
  • 15.15 Dagen avslutas

Anmäl dig på info@spminstrument.se eller via tel. 0152-225 00. Varje deltagare står själv för hotellrum och resekostnader.