Bild på deltagarna i branschmötet för pappers- och massaindustrin
Under två dagar i maj arrangerade SPM en konferens i Värmland för drift- och underhållschefer inom pappers- och massaindustrin. Konferensen fokuserade på lönsamhet genom strategiskt underhåll och intelligent tillståndskontroll.

Under konferensen fick deltagarna bland annat ta del av Stora Ensos strategi SMMS (Six Mills Maintenance Sweden), ett nätverk där alla pappersbruk inom Stora Enso i Sverige arbetar tillsammans i strävan mot ett underhållsarbete i världsklass. Underhållspersonal från Stora Enso Skoghall presenterade hur Skoghalls Bruk aktivt jobbar med tillståndskontroll och de ekonomiska besparingar detta givit över en längre period. Vid en rundvandring på Skoghall fick mötesdeltagarna bland annat titta på KM8, som är en av världens största kartongmaskiner för vätskekartong.

OEE Consultants AB höll föredrag om hur totalekonomin kan förbättras genom optimering av underhållsverksamheten. Avslutningsvis delade några SPM-användare med sig av sina erfarenheter av att praktiskt använda SPMs patentsökta mätmetod SPM HD på långsamtgående maskiner.

Läs mer Läs mer i det senaste nummer av vårtnyhetsbrev: 
SPM Update, denna gång med fokus på Papper och Massa.