Nyhetbrevet SPM Update, mars 2011

I detta nummer kan du bland annat läsa om att SPM HD sparar pengar på SCA Ortviken. Vi tipsar också om funktionen Colored Spectrum Overview i Condmaster Nova.

Ladda ner nyhetsbrevet här.