Foto på Strängnäs Energis kraftvärmeverk
SPMs första kraftvärmemöte ägde rum den 1 mars 2011 i samarbete med Strängnäs Energi, (SEVAB). Intresset var stort och deltagare från flera kraftvärmeverk i Mälardalen och södra Sverige mötte upp, liksom representanter från konsultbolag och en maskinleverantör.

Under mötet genomfördes ett studiebesök hos Strängnäs Energi (SEVAB) där deltagarna fick bekanta sig med verket och onlinesystemets funktioner. De gavs också tillfälle att titta närmare på hur SPM installerat onlinesystemet Intellinova för konditionsmätning på kraftvärmeverkets turbin och generator samt även på fjärrvärmepumpar, matarvattenpump, tilluftsfläkt och rökgasfläkt

Övervakningssystemet till turbinen använder en signal från befintliga givare på turbin samt generator. Med Intellinova onlinesystem kan vibrationer på turbinens glidlager analyseras med s k orbit-analys, som kan indikera skrap, obalans, uppriktningsfel och ’oil whip’ på glidlagrade maskiner.

Kjell Bergman, driftchef Produktion Värme på SEVAB, kommenterar: ”För att slippa ligga med dyra reservdelar på lager för vissa kritiska maskiner har vi valt online tillståndskontroll från SPM. Vi kan då upptäcka nedsatt maskinkondition i god tid och på så sätt planera våra underhållsinsatser och säkerställa produktionen.”