Umeå energi
Dåva 1, Umeå Energi. Källa: Umeå Energi


Umeå Energi har tecknat avtal med SPM Instrument om utrustning för tillståndskontroll på kraftvärmeverken Dåva 1 och 2 samt företagets övriga produktionsanläggningar.

Det kommunala energibolaget Umeå Energi är verksamma inom energi och kommunikation och erbjuder fjärrvärme och fjärrkyla, el, bredband och kabel-tv. Umeå Energi  producerar el i de två kraftvärmeverken Dåva 1 och 2 samt med vind-kraft och levererar energi till privat- och företagskunder i hela landet.

Under några år har tillståndskontrollen på Umeå Energi skett med andra mätmetod-er, men i samband med byggnationen av det nya kraftvärmeverket Dåva 2 valde man att installera mätutrustning och teknik från SPM och återgå till detta även på övriga anläggningar.

Users at Umeå energi


Ordern omfattar den portabla versionen av onlinesystemet Intellinova samt mät-instrumenten Leonova Infinity och VibChecker. Utrustningen kommer att användas av personal i gruppen Yttre underhåll på Umeå Energis samtliga produktions-enheter.

Kjell Gidlund, FU-inspektör på Umeå Energi, kommenterar: ”Efter några års frånvaro från SPM är vi åter tillbaka och tar nya tag med tillståndskontrollen. Då det nya kraft-värmeblocket på Dåva levererades med SPM-mätning och även vår vindkraft nyttjar SPM-tekniken för sin statuskontroll var det helt naturligt att återvända till SPM igen. Genom att använda samma teknik i alla våra anläggningar anser vi att vi får en större och bredare kompetens vilket är utvecklande för både företaget och oss med-arbetare. Att SPM dessutom erbjuder en bra service och är smidiga att ha att göra med gjorde inte valet svårare.”