Under perioden 1 till 9 mars 2010 medverkar SPM i ett ambulerande seminarium med fokus på service, drift och underhåll av vindkraftverk.

Seminariet är ett samarbete mellan SPM, Engy Airtech och Lubrication Engineers Sweden. Du som vill optimera driften av ditt vindkraftverk är välkommen anmmäla dig till seminariet på någon av de orter vi besöker!

Du kan också kontakta SPM för information och anmälan.