Foto från Underhållsmässan i Göteborg

UH-mässan 2010 gick nyligen av stapeln på Svenska Mässan i Göteborg och SPM deltog som utställare. Under mässdagarna fick vi tillfälle att träffa många kunder och andra intresserade i vår välbesökta monter, där världsnyheten SPM HD® tilldrog sig extra stort intresse.

SPM HD® är en vidareutveckling av den ursprungliga Stötpulsmetoden och är särskilt väl lämpad för konditionsmätning på lågvarviga applikationer.

Tack till er alla som besökte vår monter och väl mött igen!