User meeting Brussels

I början av november 2010 bjöd SPM Instrument in till ett internationellt användarmöte i Bryssel för användare inom den marina industrin. Under två dagar kunde mötesdeltagare från Europa och Asien, som alla ligger i framkant inom modernt tillståndsbaserat underhåll, lyssna till presentationer, delta i diskussioner och utbyta erfarenheter.

Under mötet gavs presentationer av inbjudna talare från kommersiella rederier, marinentreprenörer, tillverkare av marin utrustning, representanter från en örlogsflotta samt det norska klassificeringssällskapet DNV. Presentationerna behandlade drivkrafterna bakom marina investeringar i tillståndskontroll, liksom tekniken och den framgångsrika implementationen av tillståndsbaserat underhåll ombord med hjälp av lösningar från SPM. DNV förklarade sin syn på klassificeringen för tillståndskontroll och visade fördelarna med att implementera denna.