Artikel i tidningen Industrial Plant & Maintenance

Industrial Plant & Equipment beskriver i sitt novembernummer 2009 hur Centrica, ett ledande energibolag med verksamhet främst i Storbritannien och USA, sparar stora summor årligen med hjälp av utrustning för tillståndskontroll levererad av SPM.

Läs artikeln här (på engelska).