Vibrationsövervakning är den mest utbredda metoden för tillståndskontroll på roterande utrustning. Kostnader för maskinreparationer och reservdelsbyten, förlorad produktion, kvalitetsproblem, miljöpåverkan och andra negativa effekter av försämrad maskinkondition gör vibrationsövervakning väl motiverat.

Vi erbjuder avancerade övervakningsmetoder för att på ett tidigt stadium identifiera olika typer av feltillstånd, som obalans, uppriktningsfel, resonanser, mekaniskt glapp och kugg- eller lagerfel på alla typer av roterande maskiner.