LR/HR-metoden utvecklades ur den ursprungliga Stötpulsmetoden för konditionsdiagnos av rullningslager.

Den möjliggör precisionsanalys av oljefilmens kondition i rullbanan och innehåller kalkyleringsmodeller för att hitta det bästa smörjmedlet. Dålig smörjning är grundorsaken till de flesta lagerhaverier.

Mäta LR/HR

Givare och mätprocedur är desamma som för dBm/dBc method.

How shock pulses travel from the bearing via the transducer which converts the shocks to electric signalsStötpulser från kullagret går genom godset och fångas upp av givaren. Givaren omvandlar stötarna till elektriska signaler vilka kan behandlas för ge en stötpulsmatta och ett maxvärde.

Stötpulsmätaren räknar frekvensen (antalet inkommande stötpulser per sekund) och varierar mättröskeln tills två amplitudnivåer fastställts:

  • HR = high rate of occurrence, kvantifiering av stötpulsmattan (ungefär 1000 inkommande stötar per sekund).
  • LR = low rate of occurrence, kvantifiering av de starka stötpulserna (ungefär 40 inkommande stötar per sekund).

LR och HR är 'råvärden', mätta i dBsv (decibel shock value).

Ingångsdata

LR/HR-metoden kräver mer exakta data om lagret eftersom lagrets geometri, liksom storlek och hastighet, påverkar stötpulsmattan och därmed analysen av oljefilmens kondition i skadefria lager. Varvtalet krävs, samt en definition av lagertyp och storlek. Detta anges lämpligast i form av lagrets ISO-nummer, som finns i lagerkatalogen i Condmaster.

Utvärdering

Stötpulsmattan och maxvärdet, tillsammans med lagertyp, storlek och hastighet ger en utvärdering av lagrets smörjning och eventuella skada.

Picture of shock carpet and peak values

Efter mätning returnerar mätenheten

  • en generell beskrivning av lagerkondition (CODE)
  • ett värde för oljefilmens kondition (LUB)
  • ett värde för ytskador (COND)

LUB = 0 innebär torrkörning. Värdet stiger med oljefilmens tjocklek. COND-värde omkring 30 indikerar ytutmattning eller början till skador. Värdet stiger med skadans omfattning.

 CODE A Lager i god kondition
CODE B Dålig smörjning
CODE C Torrt lager, skaderisk
CODE D Lagerskada

Programmet LUBMASTER, som ingår i Condmaster, använder stötpulsvärdena samt information om smörjmedelstyp, viskositet, belastning och drifttemperatur för att beräkna lagrets livslängd under rådande omständigheter. Programmet beräknar också effekten av ett byte av oljetyp och viskositet.

Kalibrering

LR/HR-metodens noggrannhet ökar genom en kalibreringsfaktor (COMP) som används för lager med minimal LAST eller med dåliga mätpunktsförhållanden (i båda fallen blir signalen svagare än normalt). Med utgångspunkt från lagerkatalogens information och smörjmedlets egenskaper beräknar Leonova den normala stötpulsnivån för ett lager i god kondition och kompenserar för en onormalt låg signal innan utvärdering sker.

Analysera LR/HR (SPM Spectrum™)

Syftet med SPM Spectrum är att verifiera källan till höga stötpulsvärden. Stötar orsakade av lagerskador har ett mönster som motsvarar kulpassagefrekvensen på den roterande kulbanan. Stötar orsakade av exempelvis kuggskador har annorlunda mönster, medan stötar från störkällor normalt inte har mönster som överensstämmer med symptomen från de övervakade maskinelementen.

Source of shock pulses can be determined by analyzing the shock pulse measurement in a frequency domain

Genom att analysera resultaten av stötpulsmätning kan källan till stötspulserna fastställas.

Signal och mätning

Resultatet från LR/HR mätningen är konditionsinformationen, utvärderad i grönt - gult - rött. En andra mätning producerar en tidssignal som bearbetas i en FFT-analys. Det resulterande spektrat används i huvudsak för mönsterigenkänning. Spektrumlinjernas amplitud påverkas av alltför många faktorer och linjerna är därmed inte tillförlitliga som konditionsindikatorer. All konditionsutvärdering baseras därför på dBm eller HR-värdena.

En enhet för amplitud i ett SPM-spektrum är SD (Shock Distribution unit), där varje spektrum är skalat så att det totala RMS-värdet av alla spektrumlinjer = 100 SD = tidssignalens RMS-värde. Alternativet är SL (Shock Level unit), frekvenskomposantens RMS-värde i decibel. Larmnivåer sätts manuellt för varje symptom för att visa utvärderade resultat i grönt - gult - rött. Man kan skapa olika typer av spektrum. Den rekomenderade inställningen är ett spektrum med en upplösning av minst 0,25 Hz, exempelvis 3200 linjer över 500 Hz, där endast maxvärdet sparas.

Ingångsdata

Mönsterigenkänning kräver precisa uppgifter om lagret och exakt mätning av varvtalet. Varvtalet bör mätas, inte förinställas. De faktorer som bestämmer lagrets frekvenser hämtas från lagerkatalogen i Condmaster genom att ange lagrets ISO-nummer.

Utvärdering

Lagrens frekvensmönster är förinställda i Condmaster. Genom länkning av symptomgruppen “Lager” till mätpunkten kan användaren framhäva ett visst lagermönster genom att klicka på dess namn. Andra symptom kan läggas till vid behov, t ex för kuggskademönster. En tydlig matchning av ett lagersymptom i spektrat är bevis för att den uppmätta signalen kommer från lagret.