SPM är en förkortning av Stötpulsmetoden, en patenterad teknik som med hjälp av  signaler från roterande rullningslager används som grund för effektiv tillståndsöver-vakning av maskiner. Sedan metoden togs fram 1969 har den vidareutvecklats och breddats och är nu en av de mest använda teknikerna för konditionsövervakning på maskiner med roterande delar världen över.