Denna funktion används främst för analys på maskiner med variabel hastighet, från bara några få till tusentals varv per minut. High Definition Order Tracking ger tillförlitliga data och knivskarpa mätresultat även om varvtalen varierar kraftigt under mätningen.

Hantering av maskiner med variabel hastighet

Fler och fler maskiner kontrolleras av hastighet, till exempel kompressorer med varvtalsstyrning där varvtalen förändras mycket snabbt. Order tracking kan tillämpas i ett mycket stort varvtalsområde, från bara några få till tusentals varv per minut.

 

HD Order Tracking Effect

 

Mätfunktionen använder multiplar av varvtalet (ordningar) istället för den absoluta frekvensen (Hz). Vid användning av ordningar låser man visningen av varvtalet (1X) och dess multiplar i diagrammet, vilket innebär att varvtalsrelaterade komponenter i spektrat alltid uppträder i samma position, även om varvtalet varierar mellan mätningarna.

Två eller flera spektrum från samma maskin med variabelt varvtal kan på så vis enklare jämföras. Genom att mäta med Order Tracking kommer alltid frekvensområdet att täcka viktiga felsymptom, oavsett maskinens varvtal.

HD Order Tracking är ungefär tio gånger bättre än traditionella order tracking algoritmer när varvtalet varierar.