HD ENV® möjliggör detektion av kugg- och lagerfel i ett mycket tidigt skede och därmed kan skadans utveckling följas noggrant genom alla stadier.

HD ENV är en kraftfull förbättring av vanlig enveloping och ett idealiskt komplement till traditionell vibrationsanalys. Metoden kan på ett mycket tidigt stadium upptäcka maskinproblem som i allmänhet är svåra att hitta i god tid med konventionella vibrationstekniker, som exempelvis kugg- och lagerskador. Metoden utnyttjar skickligt konstruerade och patenterade algoritmer för digital signalbehandling för att få optimala data för analys och trendning.

Metoden utnyttjar skickligt konstruerade och patenterade algoritmer för digital signalbehandling där den verkliga högsta toppen i vibrationssignalen bibehålls. Relevanta signaler som “drunknar” i övrigt maskinbuller påvisas tack vare högupplöst digital enveloping, som skiljer ut och framhäver intressanta signaler från den totala maskinvibrationssignalen. HD ENV kan användas för övervakning av maskiner i ett mycket brett varvtalsområde.


HD ENV beskrivning

Input data

Det behövs en signal från en vibrationsgivare samt en varvtalsmätning för att få fram trendning av generell maskinkondition. För analys och trendning av symptom behöver även kugg- och lagerinformation anges.

Filter och andra alternativ

Ett antal fördefinierade filter finns tillgängliga för att upptäcka skador eller avvikelser i olika utvecklingsstadier; varav två är särskilt utformade för lagerövervakning. De andra filtren är konstruerade för speciella applikationer, både lagerapplikationer och andra applikationer.

Störningsfilter (Random Impact Rejection): Slumpmässigt förekommande höga värden som kan orsaka falsklarm filtreras bort med hjälp av denna algoritm.

HD Order Tracking: Varierande varvtal hanteras av HD Order Tracking, se nedan.

Symptomförstärkning (Symptom enhancement) är en algoritm som söker efter repetitiva effekter i tidsdomänen. Slumpmässiga signaler tas bort och repetitiva signaler förstärks. Resultatet är en HD ENV tidssignal i vilken kugg- och lagerinformation kan visas.

Output data

  • HD Real Peak

    Måttenheten är HD Real Peak, ett skalärt värde uttryckt i decibel. HD Real Peak representerar de verkliga amplitudnivåer finns i envelopade signalen och är det värde som används för att bedöma hur långt gången en skada är. HD Real Peak används också för att aktivera larm.

  • HD ENV Time signal

    HD ENV tidssignal är användbart för att analysera vibrationsmätningarna; exempelvis lokalisering av en kugg- eller lagerskada. I flera fall är det även möjligt att bestämma typen av skada (t.ex. enstaka spricka eller splitter, osv).

  • HD ENV Spectrum

    HD ENV Spectrum är resultatet av att tillämpa FFT algoritmer på HD ENV tidssignalen. HD ENV Spectrum är användbart för att bestämma (1) var på lagret en möjlig skada finns, och (2) hur långt gången en skada är. Med hjälp av symptom och bandvärden kan SPM Spectrum HD också användas för trendning.

HD Order Tracking

På maskiner med variabelt varvtal tillhandahåller HD Order Tracking tillförlitliga data och kristallklara mätresultat även när stora varvtalsvariationer inträffar under loppet av en mätning. Order tracking kan tillämpas i ett mycket stort varvtalsområde, från bara några få till tusentals varv per minut.

HD Order Tracking är ungefär tio gånger bättre än traditionella order tracking algoritmer när varvtalet varierar.